Home / Heat Pump Blog / Novinky z oboru / Průmyslový blog / Jak efektivní je tepelné čerpadlo vzduch-voda R290

Jak efektivní je tepelné čerpadlo vzduch-voda R290

Zobrazení:2     Autor:Editor webu     Čas publikování: 2023-03-10      Původ:Stránky

c437e4891f20df863d6b6033de8b89b

Celosvětová potřeba účinných tepelných čerpadel v posledním desetiletí trvale roste.I když trh ještě není zralý, očekává se explozivní růst, kdy trh může dosáhnout trojnásobku své současné velikosti.Očekává se, že některé země jako Polsko, Nizozemsko, Francie, Itálie a Německo zaznamenají v letech 2022–2023 100% růst.


Jak měřit účinnost tepelného čerpadla?


Účinnost tepelného čerpadla můžete měřit pomocí srovnání COP.COP je zkratka pro koeficient výkonu a používá se k určení tepelného výkonu k elektrickému příkonu (poměr).Vysoký koeficient výkonu znamená lepší výkon a vyšší efektivitu.To znamená, že čerpadlo může poskytnout více tepla, než je množství elektrického příkonu.


Jak dobré je tepelné čerpadlo vzduch-voda R290?


Databázová studie odhalila, že tepelná čerpadla vzduch-voda R290 mají vyšší energetickou účinnost než většina jejich konkurentů.Cílem studie bylo identifikovat COP (Coefficient of Performance) různých tepelných čerpadel a zjistila, že jednotky vzduch-voda R290 jsou jedny z nejvýkonnějších systémů.

Zjistil však také, že všechna tepelná čerpadla využívající chladiva s nízkým GWP mají podobný energetický výkon, který se liší pouze v desetinných číslech.Analýza německého trhu se zabývala databází tepelných čerpadel zveřejněnou BAFA (Federální úřad pro hospodářské záležitosti a kontrolu exportu. Seznam zahrnuje všechna dostupná tepelná čerpadla na německém trhu a jejich COP, uvažovali však pouze tepelná čerpadla vzduch-voda.

Analyzovali 13 různých chladiv a zjistili, že jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda R290 trvale vykazuje vyšší COP ve srovnání se zařízením s f-plynem.Hodnoty COP tepelného čerpadla vzduch-voda R290 se pohybují od 6 pro teplejší podmínky do 3 pro nejnižší okolní teplotu.


Vypočítali výkony s měnícími se okolními a konstantními cílovými teplotami, které jsou typické pro podlahové systémy na bázi mokra.Jedná se o jeden z nejdůkladnějších výzkumů a analýz ohřívače vzduch-voda R290 a přináší přesvědčivé výsledky, které je těžké zpochybnit.


Jaké jsou nejnovější zprávy o výkonu ohřívače vzduch-voda R290?


Došlo k explozi celosvětové poptávky po účinných tepelných čerpadlech a přírodní chladivo, R290, je novým nosičem hořáku.R290 má různé výhody, díky kterým je lepší než alternativní chladiva.Vyžaduje například o 75 % menší množství náplně.Chladivo navíc poskytuje zákazníkům významné výhody a má nízký potenciál globálního oteplování (GWP).

R290 má několik výhod jako čisté chladivo a ne jako směs jako HFO.Za prvé, je to účinné tepelné čerpadlo a uživatelé jej mohou doplňovat, aniž by to ovlivnilo jeho rovnováhu, což (na oplátku) ovlivňuje provoz systému.Měli byste si však uvědomit, že tepelné čerpadlo je vhodné pro požadavky na střední nebo nízké teploty.

Čerpadla R290 mají maximální teplotu přívodu 70 °C, ale obvykle pracují při 60 °C a mají teplotu zpátečky 40 °C, což znamená, že jsou účinná na teplotu přívodu, ale nejsou tak citlivá na teplotu zpátečky.Je pravda, že chladivo nemůže dosáhnout příliš vysokých teplot;má však stále mnoho užitečných aplikací.


Tepelná čerpadla R290 jsou přirozenou volbou budoucnosti


Více finančních ředitelů (CFO) změnilo svou vizi ohledně dlouhodobých investic kvůli navrhovaným zákazům a regulacím F-plynů kvůli rostoucí nejistotě ohledně dopadu f-plynů na životní prostředí.Díky tomu jsou přírodní chladiva atraktivnější alternativou pro investory a další společnosti ve výklenku.


Faktory ovlivňující účinnost tepelného čerpadla vzduch-voda R290


Mezi faktory, které ovlivňují tepelné čerpadlo vzduch-voda R290, patří jeho model, velikost, teplota, klima, instalace systému, údržba a konstrukce tepelného čerpadla.Při určování nejlepšího R290 pomáhá konzultovat s kvalifikovanými odborníky na HVAC tepelné čerpadlo vzduch-voda která vyhovuje vašim okolnostem a potřebám.


Modelka


Model tepelného čerpadla může ovlivnit jeho účinnost, protože různé modely mají různé konstrukce, vlastnosti, charakteristiky a technologie ovlivňující jejich výkon.Mezi faktory, které ovlivňují účinnost tepelného čerpadla na základě modelu, patří:


Velikost


Velikost tepelného čerpadla ovlivňuje jeho účinnost v závislosti na použití.Například pod nebo předimenzovaná tepelná čerpadla mohou mít problémy s optimálním provozem.

Například tepelná čerpadla menší než plocha, kterou mají vytápět, budou muset pro dosažení požadovaných teplot pracovat více, než je jejich optimální limit.Větší jednotky často přepínají mezi zapnutím a vypnutím, čímž jsou méně účinné.


Technika


Různé modely tepelných čerpadel vzduch-voda R290 mají různé typy technologií, jako jsou kompresory ovlivňující jejich účinnost.Například kompresory poháněné invertory mohou upravit rychlost tak, aby odpovídala zatížení chlazení a vytápění.Výsledkem je větší úspora energie a vyšší účinnost.


Hodnocení HSPF a SEER


Výrobci hodnotí účinnost tepelných čerpadel pomocí faktoru topného sezónního výkonu (HSPF) a sezónního poměru energetické účinnosti (SEER).Vyšší hodnoty HSPF a SEER znamenají lepší výkon, vyšší úsporu energie a vyšší účinnost.Tepelná čerpadla R290 nabízejí zvýšenou účinnost a ušetří vám více peněz, které byste vynaložili na náklady na energii.


Funkce


Různé modely tepelných čerpadel mají různé funkce, jako jsou ventilátory s proměnnými otáčkami, vícestupňové kompresory a programovatelné termostaty, díky nimž jsou efektivnější.Tepelná čerpadla vzduch-voda R290 s těmito funkcemi fungují lépe a pomáhají vám ušetřit peníze, které byste použili na náklady na energii.


Teplota a podnebí


Rozdílné teploty výrazně ovlivňují účinnost tepelného čerpadla vzduch-voda.V některých případech musí tepelná čerpadla pracovat mimořádně tvrdě, aby převedla teplo z prostředí do vody cirkulující v budově, pokud jsou venkovní teploty nižší než vnitřní teploty.

Lidé používající svá tepelná čerpadla vzduch-voda v mrazu by měli od svých tepelných čerpadel očekávat nižší účinnost.To se děje proto, že tepelné čerpadlo musí přesměrovat energii, aby vstoupilo do odmrazovacího cyklu, kdykoli se na jeho venkovní jednotce vytvoří námraza.Tepelné čerpadlo během této doby dočasně přestane ohřívat vodu.Zvýšené cykly odmrazování snižují účinnost systému.

COP tepelného čerpadla určuje jeho účinnost.Jak bylo vidět dříve, tepelná čerpadla s vyššími COP jsou účinnější než čerpadla s nízkými COP.Tepelné čerpadlo vzduch-voda R290 je účinnější než jiná tepelná čerpadla a má vyšší COP bez ohledu na teplotní rozdíl mezi venkovním vzduchem a vodou, která potřebuje ohřev.

Další věcí, která ovlivňuje účinnost tepelného čerpadla vzduch-voda, je topná zátěž.Topná zátěž se týká tepla potřebného k udržení příjemné vnitřní teploty.Ta se mění s venkovní teplotou a může se zvýšit, když venkovní teplota klesne, takže čerpadlo bude méně účinné.


Vlhkost vzduchu


Vlhkost nepopiratelně ovlivňuje účinnost tepelného čerpadla vzduch-voda R290 v závislosti na tom, zda jej používáte k chlazení nebo vytápění.


Režim topení


Tepelná čerpadla vzduch-voda odebírají teplo z okolního prostředí a přenášejí ho do interiéru.Tepelná čerpadla musí často při odstraňování tepla z vlhkého vzduchu pracovat mimořádně tvrdě, protože vodní pára kondenzuje na tepelném výměníku, což snižuje jeho účinnost.


Režim chlazení


Tepelná čerpadla mohou mít potíže s přenosem do venkovního prostředí, pokud je vnitřní vzduch vlhký.Tepelné čerpadlo musí často před přenosem tepla odvlhčit vzduch, což může spotřebovat více energie.Vzduch může být vlhký nebo lepkavý, pokud se tepelné čerpadlo snaží udržet krok s velkým obsahem vlhkosti.


Instalace a údržba


Správná instalace tepelného čerpadla R290 zajišťuje maximální účinnost při provozu.Nesprávná instalace může způsobit špatný výkon, sníženou účinnost a zvýšenou spotřebu energie.Měli byste si najmout zkušeného a profesionálního technika, který zná specifika systému.

Kromě toho by měl odborník během instalace přesně změřit a naplnit náplň chladiva.Přeplňování nebo přeplňování chladiva může způsobit, že systém nebude fungovat efektivně.To může snížit celkový výkon a účinnost a zároveň zvýšit spotřebu energie.

Měli byste také nechat systém pravidelně udržovat, aby byla zajištěna maximální účinnost během provozu.To zahrnuje kontrolu elektrických spojů, čištění vzduchových filtrů systému, kontrolu náplně chladiva a promazání všech pohyblivých částí.Vyhýbání se pravidelné údržbě může vést k poruchám, snížené účinnosti a vysoké spotřebě energie.

Pro maximální účinnost byste měli nechat vyčistit i výměník tepla.Výměník tepla je nezbytný pro tepelná čerpadla vzduch-voda, protože shromažďuje a předává teplo z venkovních a vnitřních jednotek.Výměník tepla se však může zašpinit a snížit tak jeho účinnost.Nečistoty mohou vést k vysoké spotřebě energie a snížené účinnosti.A konečně, přidání správné izolace do chladiva pomůže zabránit tepelným ztrátám a zvýšit účinnost a výkon tepelného čerpadla, čímž ušetří spoustu energie.


Jak zefektivnit tepelné čerpadlo vzduch-voda R290


Ke zvýšení účinnosti tepelného čerpadla vzduch-voda R290 můžete použít několik strategií.Tyto zahrnují:

Použití vhodného tepelného čerpadla

Upgrade na vysoce účinné modely

Provádění pravidelné údržby

Použití programovatelných termostatů

Použití invertorů tepelného čerpadla

Izolace budovy

Využijte přirozené větrání vaší budovy


Závěr


Tepelné čerpadlo vzduch-voda R290 je velmi účinné a jedno z nejlepších tepelných čerpadel, které můžete pro svou nemovitost pořídit.Tepelné čerpadlo má vysoké hodnoty COP, nízkou spotřebu energie a je bezpečnější pro životní prostředí.Při nákupu, instalaci a údržbě byste však měli zvážit mnoho dalších faktorů.

Například byste měli získat správný, přiměřeně velký model, provést správnou instalaci a údržbu pro nízkou spotřebu energie a zvýšenou účinnost.Celkově byste měli vyhledat pomoc vyškoleného a zkušeného odborníka, který vás provede procesem nákupu, instalace a údržby tepelného čerpadla vzduch-voda R290.

Related Heat Pump Articles

 • Rozdíl mezi spirálou výparníku a spirálou kondenzátoru

  2023-12-01

  Cívky kondenzátoru a výparníku jsou obvykle spojeny s velkoobchodními tepelnými čerpadly.V zásadě jsou všechny AC s chladivy vybaveny výparníkovými a kondenzátorovými spirálami, které jim umožňují provádět chlazení a vytápění podle potřeby.Cívka výparníku zachycuje teplo přítomné ve vzduchu v místnosti a přenáší jej Přečtěte si více
 • Kompletní průvodce: Náklady na tepelné čerpadlo zdroje vzduchu

  2022-01-07

  Tepelná čerpadla se překvapivě stala „nezbytným“ spotřebičem pro svou schopnost nabídnout pohodlný a spolehlivý zdroj energie pro každého, kdo chce ohřát své bazény nebo zůstat v teple uvnitř.Pokud chcete investovat do topné nebo chladicí jednotky, tepelná čerpadla jsou bezesporu vhodnou variantou pro vaše potřeby Přečtěte si více
 • Nejlepší výrobci vzduchových tepelných čerpadel roku 2022

  2021-10-30

  Vzduchová tepelná čerpadla jsou vysoce účinným a obnovitelným řešením vytápění pro mnoho majitelů nemovitostí.Tato hodnotná zařízení pomáhají šetřit peníze na účtech za energii, mají nízkou uhlíkovou stopu, mají vysoký sezónní koeficient výkonu (SCOP), lze je využít k vytápění a chlazení, mají nízkou hlavní Přečtěte si více
 • Pro splnění požadavků projektu China North „Coal to Electric“ společnost Sprsun

  2016-08-19

  Severovýchodní region v posledních letech generuje příliš mnoho energie, což vážně přispělo ke smogu, upozornilo prohlášení Národní energetické správy (NEA). NEA naléhala na region, aby zrušil nebo odložil projekty výroby elektřiny z uhlí se společnou kapacitou přes 7,5 milionu kilowattů.Regiony s mírou plýtvání energií vyšší než 20 procent by měly zastavit nové projekty. K nahrazení uhelných kotlů byly zvoleny tepelná čerpadla, elektrické kotle,11druhy způsobů vytápění. Přečtěte si více

Recommended Heat Pump Products

Air Source Monoblock Heat Pumps forHot Water/House Heatin

Guangzhou SPRSUN New Energy Technology Development Co., Ltd.

Profesionální výrobce tepelných čerpadel od roku 1999
No.15 Tangxi Road, Yinsha lndustrial Park, Xintang, Zengcheng , Guangzhou, Guangdong, China, 511338

Kontaktujte SPRSUN. Podpora 7/24. Odpovíme vám co nejdříve!

Tel: 0086-20-82181867
Phone: 0086-18933985692 
WhatsApp: 0086-18933985692