Home / Heat Pump Blog / Novinky z oboru / Průmyslový blog / Prodej čínských tepelných čerpadel v Evropě prudce vzrostl

Prodej čínských tepelných čerpadel v Evropě prudce vzrostl

Zobrazení:0     Autor:Editor webu     Čas publikování: 2022-10-21      Původ:Stránky

Ve stejné době, kdy se Evropané snaží nashromáždit dostatek zemního plynu, který by vydržel až do příští zimy, zvyšující se teploty v létě zatěžují elektrickou infrastrukturu kontinentu, lidé zapínají klimatizace a řeky, které ochlazují jaderné elektrárny, vysychají.Sektor má potíže udržet krok s rostoucí poptávkou.

Většina světových tepelných čerpadel se vyrábí v Číně, což z ní činí světovou jedničku ve výrobě tepelných čerpadel.Vývoz tepelných čerpadel z Číny do Evropy se každoročně zvyšuje kvůli rychlému nárůstu trhu s tepelnými čerpadly.


Co jsou tepelná čerpadla?


Tepelné čerpadlo se používá k cirkulaci tepelné energie z venkovního vzduchu do interiéru budovy pro vytápění a chlazení.Má schopnost vytápět i chladit váš domov, podobně jako centrální klimatizační systém.Tepelné čerpadlo využívá teplo zvenčí a v zimě ho přenáší dovnitř a v létě naopak k chlazení.


Tepelná čerpadla společnosti SPRSUN


Tepelná čerpadla jsou díky své účinnosti vynikající volbou pro vytápění a chlazení.Pokud si ceníte kvalitního vzduchu ve svém domě, tepelná čerpadla jsou opatření ke snížení tepelných ztrát způsobených faktory, jako je únik vzduchu, nedostatečná izolace a průvan v oknech a dveřích.


Základy tepelného čerpadla


Představte si, jak se teplo ve výchozím nastavení přesouvá z teplejších do chladnějších oblastí.Aby se tedy tyto tepelné ztráty během zimy zvrátily, tepelné čerpadlo použije doplňkovou elektrickou energii k přesunu ohřátého vzduchu z chladnější oblasti do teplé, což je způsob, jakým systém vytápění funguje na vytápění nebo chlazení vašeho domova.Teplota zdroje klesá, když se z něj odebírá energie.Pokud je zdrojem tepla dům, tepelné čerpadlo ochlazuje vzduch, když je teplo odebíráno.

Tepelné čerpadlo se ve své chladicí funkci řídí stejným základním mechanismem jako běžné klimatizace a mrazničky.Stejně jako teplota zdroje stoupá, když je přidávána energie, teplota tepla stoupá, když je energie odebírána – využití domu jako chladiče dodává tepelnou energii a ohřívá dům.Systém tepelného čerpadla lze použít k vytápění i chlazení budovy, takže je ideální v zimě i v létě.


Poptávka po vytápění v Evropě


Stále více lidí v Evropě má zájem o nákup spolehlivá čínská tepelná čerpadla;proto v průběhu let počet nových instalací rostl a očekává se, že bude pokračovat.Růst poptávky pohání celá řada faktorů.

Za prvé, lidé si začínají uvědomovat, jak důležitá jsou tepelná čerpadla při hledání ekologických alternativ energie.Za druhé, stále více majitelů domů uvažuje o tepelných čerpadlech jako o zelené alternativě ke klasickým topidlům.

Vzhledem k tomu, že cena plynu roste v důsledku globálních problémů a rostoucí poptávky po vytápění, čínští dodavatelé vzduchových tepelných čerpadel zaznamenali v Evropě velkolepý rozvoj.Tepelná čerpadla nabízejí udržitelná řešení vytápění a umožňují systémům kompenzovat požadavky na vytápění po celý rok.Dodávky energie propojují poptávku po energii s nabídkou, zatímco akumulace tepla vyrovnává kolísání teplot.


Faktory ovlivňující přepětí čínských tepelných čerpadel v Evropě


Technologický pokrok


Tepelná čerpadla mohou díky technologickému pokroku pracovat v širokém teplotním rozsahu.V blízké budoucnosti můžete očekávat, že budou nejoblíbenější a široce používanou metodou snižování CO2 emise ze soukromých rezidencí kvůli jejich mnoha výhodám.

Fungují efektivně i při extrémně nízkých venkovních teplotách a jsou široce používány k ohřevu vody.V důsledku toho je počet instalací v budovách výrazně větší, než bylo možné před lety.

Využití tepelných čerpadel se navíc díky hybridním systémům rozšiřuje i do starších budov;průmyslová a velká tepelná průmyslová aplikace tepelných čerpadel je však omezená.Elektrická tepelná čerpadla stále podléhají technologickému zdokonalování.Navzdory pokroku ve vývoji alternativních technologií, jako jsou kotle na biomasu a vodík, bude jejich dopad v celé Evropě pravděpodobně přinejlepším minimální.


Vládní pobídky


Několik evropských zemí poskytuje pobídky svým občanům, kteří chtějí instalovat tepelná čerpadla, čímž se tyto ekologické a nákladově efektivní topné systémy stávají přístupnějšími široké veřejnosti.

Tepelná čerpadla jsou také v popředí myslí politiků kvůli naléhavé potřebě urychlit energetickou transformaci ve všech sektorech, včetně průmyslu vytápění a chlazení.

Nyní začínají být uznávány účinky dříve přijatých právních předpisů, protože byly přeneseny do většiny zemí.Stavební předpisy omezují čtverec potřeby tepla;proto moderní bydlení prospívá nejvíce a je podporováno institucionálními a peněžními dotacemi, které usnadňují růst trhu.


Nízké náklady


Čím větší je prodej, tím méně stojí každý prodej.Tepelná čerpadla, která běží na elektřinu vyráběnou solárními panely, jsou v sektoru vytápění stále více konkurenceschopná, protože jejich výrobní náklady stále klesají.V budoucnu mohou existovat další výhody, jako je poskytování akumulace energie a trhy s tepelnými čerpadly v Evropě budou z těchto změn nadále těžit.


Kompatibilní se schématem podpory obnovitelného tepla (RHI).


Dva druhy vládní programy pomoci může usnadnit instalaci udržitelných zdrojů tepla.Pobídky jsou dostupné prostřednictvím programu Domestic RHI, který poskytuje finanční podporu soukromým a sociálním majitelům domů.Veřejné subjekty, včetně společností, institucí a průmyslových odvětví, se mohou účastnit Non-domestic RHI.


Klimatické faktory


Hlavním faktorem rozšiřování řešení vytápění z obnovitelných zdrojů, jako jsou tepelná čerpadla, je rostoucí povědomí evropských občanů o jejich příspěvku ke snižování dopadů globálního oteplování.

Rychlejší výměna starých, neefektivních kotlů, které využívají palivo, je nezbytná pro usnadnění dekarbonizace tepla.Dvojnásobné zvýšení této míry náhrady je nezbytné pro udržení cílů v oblasti udržitelnosti životního prostředí.


Výhody použití čínských tepelných čerpadel


Účinnost


Pokud jde o účinnost, tepelná čerpadla jsou lepší než jiné způsoby vytápění a chlazení, jako jsou kotle.Čínská tepelná čerpadla mají vysokou účinnost, snižují spotřebu energie a paliva na vytápění a chlazení vašeho domova.Mohou efektivně sloužit vašim potřebám vytápění po celá desetiletí.


Snížení provozních nákladů


Provozní náklady na tepelná čerpadla jsou nižší než u systémů vytápění a chlazení na bázi spalování.Čím déle lze očekávat úsporu peněz na účtu za elektřinu, tím vyšší musí být účinnost systému.Přestože vás tepelná čerpadla země-voda mohou stát více, peníze, které každý rok ušetříte, tyto vysoké náklady kompenzují.


Poskytuje kvalitní vzduch


Tepelné čerpadlo vám může pomoci s cirkulací teplého i studeného vzduchu v celém domě.Toto řešení snižuje náklady spojené s nastavením dvou samostatných systémů, což vám může pomoci ušetřit peníze.Vzhledem k tomu, že se jedná o jediný systém sloužící dvojím účelům, vyžaduje méně instalace.


Tepelná čerpadla společnosti SPRSUN


Menší údržba


Obecně platí, že tepelná čerpadla nevyžadují častou údržbu.Zatímco kontroly systému jsou občas vyžadovány, majitelé domů mohou ušetřit peníze tím, že je provedou sami.Nízké nároky na údržbu tepelného čerpadla jsou velkým plusem pro majitele domů, pokud jde o to, aby se vyhnuli nákladným domácím opravám.Z dlouhodobého hlediska to pomáhá šetřit peníze.Profesionální montéři však musí provádět kontroly každé tři až pět let.


Snížené emise uhlíku


Šetrnost k životnímu prostředí tepelných čerpadel je jedním z jejich hlavních prodejních bodů.Vzhledem k tomu, že tepelné čerpadlo ke svému fungování nevyžaduje použití uhlíkových paliv, nepřispívá ke znečištění ovzduší.Snižování naší uhlíkové stopy je dobré pro matku přírodu a systém tepelného čerpadla má vysokou účinnost při přeměně energie na teplo, protože snižuje vaši uhlíkovou stopu.Je důležité si uvědomit, že čerpadla, která využívají jako zdroj tepla vodu, mají vyšší účinnost.


Zaručená bezpečnost


Ve srovnání s konvenčními způsoby vytápění, které spoléhají na spalování, představují tepelná čerpadla pro uživatele mnohem nižší riziko.Ve srovnání se svými bratranci spalujícími fosilní paliva představují během provozu méně bezpečnostních rizik a mohou být poháněny pouze elektřinou.


Jaké jsou požadavky na dovoz tepelných čerpadel z Číny?

Zásobování plynem


Nařízení Evropské unie o F-plynech vyžaduje, aby dovážená tepelná čerpadla splňovala určitá kritéria.Množstevní limity, referenční hodnoty a přidělené předpisy pro uvolňování fluorovaných uhlovodíků na trh jsou vypočítávány podle pokynů stanovených zákonem.Tepelné čerpadlo musí být registrováno dovozcem nebo výrobcem a musí být řádně identifikováno.


Měl by být elektromagneticky kompatibilní


Podle předpisů týkajících se elektromagnetické kompatibility by tepelná čerpadla, která mohou vytvářet elektromagnetické emise přesahující určitou úroveň nebo k nim přispívat, měla být kompatibilní se státními směrnicemi.


Dobře označené


Výrobci tepelných čerpadel jsou povinni zajistit, aby všechny typy tepelných čerpadel obsahovaly štítky kvality (přesahující A+), a v budoucnu mohou být zavedeny nové energetické směrnice.


Design by měl být pro uživatele bezpečný.


Co se týče nových tepelných čerpadel na evropském trhu, tepelná čerpadla musí být bezpečně navržena, vyrobena, kontrolována a v případě potřeby s nimi zacházeno a instalováno, aby byla zajištěna bezpečnost uživatele prostřednictvím opatření výrobce ohledně jakýchkoli problémů, které mohou nastat.


Odnést


To samozřejmě vyvolává otázku, zda je evropský průmysl připraven, pokud jde o výrobu, dodávku a instalaci tepelných čerpadel.V evropském průmyslu tepelných čerpadel existuje široká škála lokálně založených trhů.

Primární motivátory, jako jsou požadavky na energetickou účinnost a obavy o ochranu životního prostředí, mohou být hnacími silami pro zvýšení počtu instalací evropských tepelných čerpadel v budoucnu.


Related Heat Pump Articles

 • Rozdíl mezi spirálou výparníku a spirálou kondenzátoru

  2023-12-01

  Cívky kondenzátoru a výparníku jsou obvykle spojeny s velkoobchodními tepelnými čerpadly.V zásadě jsou všechny AC s chladivy vybaveny výparníkovými a kondenzátorovými spirálami, které jim umožňují provádět chlazení a vytápění podle potřeby.Cívka výparníku zachycuje teplo přítomné ve vzduchu v místnosti a přenáší jej Přečtěte si více
 • Kompletní průvodce: Náklady na tepelné čerpadlo zdroje vzduchu

  2022-01-07

  Tepelná čerpadla se překvapivě stala „nezbytným“ spotřebičem pro svou schopnost nabídnout pohodlný a spolehlivý zdroj energie pro každého, kdo chce ohřát své bazény nebo zůstat v teple uvnitř.Pokud chcete investovat do topné nebo chladicí jednotky, tepelná čerpadla jsou bezesporu vhodnou variantou pro vaše potřeby Přečtěte si více
 • Nejlepší výrobci vzduchových tepelných čerpadel roku 2022

  2021-10-30

  Vzduchová tepelná čerpadla jsou vysoce účinným a obnovitelným řešením vytápění pro mnoho majitelů nemovitostí.Tato hodnotná zařízení pomáhají šetřit peníze na účtech za energii, mají nízkou uhlíkovou stopu, mají vysoký sezónní koeficient výkonu (SCOP), lze je využít k vytápění a chlazení, mají nízkou hlavní Přečtěte si více
 • Pro splnění požadavků projektu China North „Coal to Electric“ společnost Sprsun

  2016-08-19

  Severovýchodní region v posledních letech generuje příliš mnoho energie, což vážně přispělo ke smogu, upozornilo prohlášení Národní energetické správy (NEA). NEA naléhala na region, aby zrušil nebo odložil projekty výroby elektřiny z uhlí se společnou kapacitou přes 7,5 milionu kilowattů.Regiony s mírou plýtvání energií vyšší než 20 procent by měly zastavit nové projekty. K nahrazení uhelných kotlů byly zvoleny tepelná čerpadla, elektrické kotle,11druhy způsobů vytápění. Přečtěte si více

Recommended Heat Pump Products

Air Source Monoblock Heat Pumps forHot Water/House Heatin

Guangzhou SPRSUN New Energy Technology Development Co., Ltd.

Profesionální výrobce tepelných čerpadel od roku 1999
No.15 Tangxi Road, Yinsha lndustrial Park, Xintang, Zengcheng , Guangzhou, Guangdong, China, 511338

Kontaktujte SPRSUN. Podpora 7/24. Odpovíme vám co nejdříve!

Tel: 0086-20-82181867
Phone: 0086-18933985692 
WhatsApp: 0086-18933985692