Home / Heat Pump Blog / Novinky z oboru / Průmyslový blog / Co je tepelný výměník v tepelném čerpadle

Co je tepelný výměník v tepelném čerpadle

Zobrazení:1     Autor:Editor webu     Čas publikování: 2023-11-23      Původ:Stránky

výměník

Tepelná čerpadla jsou vhodná pro snížení spotřeby energie a zároveň dosažení zvýšené energetické účinnosti způsobem šetrným k životnímu prostředí.Zvýšená globální spokojenost s technologií HVAC je hlavním faktorem ve vývoji různých způsobů zvýšení energetické účinnosti výměníků tepla.

To znamená, že výměník tepla hraje klíčovou roli ve stabilitě výkonu celého systému tepelného čerpadla.Všechny výměníky tepelných čerpadel mají podobné základní konstrukční principy.Vysoce výkonná tepelná čerpadla však vyžadují optimální výměníky tepla.Začněme principem činnosti, konstrukcí, vhodností a dalšími důležitými aspekty výměníku tepla.


Co je tepelný výměník?

Výměník tepla je zařízení, které se zaměřuje na klíčové parametry tepelného energetického cyklu.Termodynamika umožňuje proudění tepla v kapalinách s různými charakteristikami. Konstrukce výměníků tepla sahají od tradičních až po nejnovější inovace.

Charakteristiky návrhu jsou určeny aplikacemi, jako jsou zpracovatelské závody a průmysl.Osvědčená popularita výměníky tepla v systémech HVAC lze přičíst jejich výjimečnému rozložení teplot a hospodárnosti.Použití výměníky tepla v chladicích systémech je také vysoce přizpůsobená.


Jak probíhá výměna tepla?

Tepelné dynamické zákony určují, jak probíhá výměna tepla v zařízení.Přirozeným chováním tepla je, že proudí z vysokoteplotních sekcí do nízkoteplotních.Systémy tepelných čerpadel v podstatě vyměňují teplo ze zdroje tepla do chladiče;používají spíše princip pohybu než vytváření tepla.

Režimy přenosu tepla účinně zajišťují, že proces probíhá odděleně v chladicí kapalině.Výměník tepla proto není jediné zařízení, ale spíše kombinace cívek, desek, trubek a dalších součástí, které spolupracují za účelem usnadnění přenosu tepla.Pojďme se na to podívat do hloubky:

Vedení - Proces přenosu tepla zahrnuje molekuly s různou kinetickou energií.Když se jeho molekuly srazí, ty s vyšší kinetickou energií předávají tepelnou energii těm s nižší.Výměníky tepla mají stěny, které fungují jako bariéra mezi tekutinami a fungují jako cesta pro vedení.Zařízení využívají Fourierův zákon vedení tepla a proces pokračuje až do bodu tepelné rovnováhy.

Konvence - Tento proces zahrnuje Newtonův zákon ochlazování.Chladnička tepelného čerpadla předává tepelnou energii, když se pohybuje podél stěny výměníku tepla.Zahřáté molekuly se díky své nízké hustotě roztahují a pohybují nahoru.Při tomto pohybu se dostávají do kontaktu s chladnějšími a předávají jim tepelnou energii.Když zahřáté molekuly ztratí přebytečné teplo, jejich hustota se zvýší a klesnou.Nepřetržitý proces je známý jako konvekční proud.

Tepelné záření - Jedná se o proces, kdy je elektromagnetická energie vyzařována z povrchu s vysokou teplotou.Záření je volně proudící, protože nevyžaduje přenosové médium.


Konfigurace průtoku výměníku tepla

Představte si tyto principy jako průběh pohybu chladiva tepelného čerpadla.V procesu výměny tepla se podílejí různé konfigurace proudění jako:

Protiproudový průtok

Pohyb tekutin v tomto výměníku tepla je vyrovnaný, ale průběh pohybu je opačný.Kapaliny udržují konstantní kolísání teploty ve výměníku tepla.Jsou vysoce účinné, a proto jsou oblíbené, a konfigurace proudění využívá zmenšenou povrchovou plochu než konfigurace souběžného proudění.

Křížový tok

Tyto výměníky tepla jsou vhodné pro plynné nebo parní kapaliny.Trubice zadržuje kapalinu, zatímco plyn prochází na vnějším povrchu trubky.Pohyb tekutiny v této konfiguraci proudění je kolmý a jeho účinnost lze hodnotit jako střední ve srovnání s hybridními a protiproudými protějšky.

Hybridní tok

Jedná se o inovaci, která spojuje všechny výše uvedené konfigurace výměníků tepla.Jednoduše řečeno, ve stejném tepelném výměníku probíhá několik pohybů.Jsou ideální volbou pro aplikace s omezeními, jako je tlak, teplota a náklady.


Typy výměníků tepla

Typ nepřímého kontaktu

Všechny typy výměníků tepla mají součásti, které slouží k různým účelům.Tato kategorie tepelných čerpadel má desky a trubky, které fungují jako bariéry a zajišťují, že se kapaliny během procesu výměny tepla nemíchají.


Materiál použitý pro výrobu stěn trubky nebo desek je většinou kov.Typy nepřímých výměníků tepla jsou:

Topení desky - tato zařízení mají tenké desky těsně spojené dohromady.Jednotlivé desky umožňují oddělené proudění tekutiny.Konfigurace proudění tohoto typu je protiproudá a umožňují modifikace, jako jsou polštářové nebo talířové žebra.

Shell and Tube - tento typ má více trubek obsažených ve větším krytu válce.Trubky jsou odděleny, kde tekutiny proudí uvnitř a na vnějším povrchu trubek výměníku tepla.Plášťové a trubkové výměníky tepla umožňují protiproudý nebo souběžný tok a jsou kompatibilní s jednofázovými i dvoufázovými kapalinami.


Přímý výměník tepla

Jak již název napovídá, přenos tepelné energie u tohoto typu nevyžaduje žádné separační složky;spíše využívá k přenosu tepla přímý kontakt.Tento typ je cenově výhodná varianta kvůli menšímu počtu součástí.Jsou vhodné pro námořní systémy, systémy odpadního tepla a chlazení.


Jaký je účel výměníku tepla

The systémy výměníků tepla v tepelných čerpadlech ušli dlouhou cestu, pokud jde o zdokonalené konstrukce, rozložení teploty a nákladovou efektivitu.Hlavním účelem této technologie je usnadnit cyklus tepelné energie v tepelném čerpadle;proto jsou při zajišťování energetické účinnosti zásadní konstrukční úvahy.


Příkladem výměníků tepla s optimální energetickou účinností je ten, který je dodáván s tepelné čerpadlo R290.Některé z pokroků v technologii tepelných čerpadel, které umožňují návrh optimální účinnosti, jsou:

Špičkové materiály

Postupem času technologie připravila cestu materiálům se zlepšenými vlastnostmi.Předchozí modely výměníků tepla nabízely nižší životnost a účinnost.Například se většinou vyráběly z mědi a uhlíkové oceli.Tyto materiály vyžadovaly zahuštění, aby byly odolné vůči korozi.

Dnes inženýři vyrábějí tepelné výměníky s použitím materiálů s lepší tepelnou vodivostí, zatímco pokroky ve složení slitin a řešení povrchové úpravy umožňují dlouhotrvající a optimální výkon výměníků tepla.

Vylepšená bezpečnost

Během provozu tepelného výměníku v tepelném čerpadle se mohou vyskytnout různé problémy.Inovace v technologii tepelných čerpadel jsou většinou inspirovány potřebou řešit nebo eliminovat tyto překážky, a proto mají nové modely výměníků tepla bezpečnější design.Dodávají se s funkcemi, jako je pružina a plovoucí trubky, které zlepšují bezpečnost provozu.

3D tisk

Jedná se o moderní techniku ​​výroby unikátních komponentů pro širokou škálu zařízení.Inženýři si nyní mohou užívat svobodu designu, protože jim tato inovace umožňuje vyrábět standardní Konstrukce výměníků tepla AC stejně jako přizpůsobení pro vysoce výkonná tepelná čerpadla.3D tisk také umožňuje menší a lehké součásti výměníku tepla.

Umělá inteligence

Výrobci výměníků tepla budou schopni vyrábět optimální výměníky tepla pomocí počítačových příkazů.Využití umělé inteligence k předpovídání problémů s výkonem a jejich řešení povede ke zrychlení parametrů výrobního procesu, díky čemuž bude rychlejší a efektivnější.

Nano kapaliny

Jedním z řešení, které inženýři zvažují použít pro maximalizaci účinnosti, je zavedení nanomateriálu do konstrukce výměníku tepla.To má zlepšit proces výměny tepla a snížit počet komponent potřebných k výrobě tohoto zařízení.

Tento pokrok umožní kompaktnější konstrukce, které lze začlenit do vysoce výkonných tepelných čerpadel.Budou mít nižší hmotnost a lepší přenos tepla.


Jak funguje výměník tepla

Výměníky tepla jsou zařízení kalibrovaná pro usnadnění přenosu tepla mezi molekulami tekutiny s různými teplotami.Existuje široká škála typů kapalin, které jsou kompatibilní s výměníky tepla klimatizace které spadají do kategorií procesních kapalin nebo užitkových kapalin.

Kapalina, která se běžně používá v moderních tepelných čerpadlech, je chladivo.Tato zařízení hrají klíčovou roli v různých průmyslových odvětvích pro procesy vytápění i chlazení.


Jak funguje výměník tepla v systému HVAC

Tyto systémy v zásadě využívají prostor pro přenos tepelné energie.Výměník tepla v systémech HVAC funguje prostřednictvím výměny tepla a studeného vzduchu.Některé problémy s výměníkem tepla pravděpodobně ovlivní celkovou funkci celého systému HVAC.

Poškozený výměník tepla nemůže usnadnit proces výměny tepla, což ovlivňuje komfort a kvalitu vzduchu uvnitř budovy.


Jak vypadá tepelný výměník

Existují různé typy výměníků tepla plánované pro určité tekutiny.Například v tepelném výměníku typu voda-vzduch jsou kovové trubky a spirály ve tvaru S.Vytváří teplo výměnou tepelné energie mezi výpary a okolním vzduchem.Jeho vzhled se liší podle účelu a kontextu.

Výměník tepla

Obr. 1: Ilustrace tepelného výměníku

Aplikace tepelného výměníku

Technologie výměníků tepla může být aplikována v různých systémech a zařízeních.Systém HVAC

Dělá z nás výměníky tepla pro potřebu regulace teploty v místnosti předáváním tepla mezi vzduchem a ostatními.

tekutiny.HVAC využívá spirálové kompresorové tepelné čerpadlo ke stlačování vzduchu kruhovým pohybem, což zvyšuje účinnost při změně teploty.

Existují různé typy tepelných čerpadel s různými vlastnostmi výměny tepla, které dodává SPRSUN.Některé z nich zahrnují Split Systems, Cold Climate systémy a systémy DC Inverter.

Chemické závody a výrobci používají technologii výměníků tepla k řízení teploty během různých procesů.Automobilový průmysl také používá tato zařízení k chlazení motorů vozidel.


Jak diagnostikovat výměník tepla klimatizace

Nejběžnější technikou používanou k diagnostice netěsných trhlin v klimatizačních zařízeních je měření okolního oxidu uhelnatého.Proces měření zahrnuje měření okolního CO v klimatizovaném prostoru za běhu tepla pomocí zařízení pro detekci CO.

Jakékoli měření větší než nula znamená, že v klimatizaci jsou netěsné trhliny.Pozorování posunu plamene lze také provádět za účelem testování trhlin v klimatizačních zařízeních.

Plamen by měl zůstat během testu stabilní bez jakéhokoli pohybu.Když však dmychadlo uvede plamen do pohybu, je jisté, že existují trhliny, které unikají kapaliny mimo výměník tepla.Analýza spalování může být použita k odhalení trhlin v klimatizacích.

Analýza může ukázat množství CO a určit, zda došlo k nějakým únikům.Kromě toho můžete nechat odborníka provést vizuální kontrolu, aby odhalil trhliny.


Jak vyřešit trhlinu ve výměníku tepla

Prvním krokem, který je třeba udělat po zjištění prasklin na tepelném výměníku, je uplatnit vysoké bezpečnostní standardy.Je třeba vyhledat odborníka, aby se vypořádal s netěsnou klimatizací, protože manipulace s oxidem uhelnatým může být smrtelná.

Prasklý výměník nelze ve většině případů opravit.Proto je výměna doporučeným řešením prasklé klimatizace.Náklady na výměnu však mohou být nákladné, zejména při výměně celé pece.

Kromě toho existují preventivní opatření, která mohou vyřešit údržbovou část výměníků.Mezi praktiky patří pravidelné křížové kontroly klimatizací odborníky, výměna vzduchových filtrů a poskytování dobrého prostoru klimatizacím.Přístroje, které dokážou detekovat oxid uhelnatý, mohou být upevněny v klimatizačních jednotkách pro detekci úniků.


Jak udržovat výměník tepla klimatizace

Okolí vašeho tepelného výměníku je klíčovým faktorem při určování toho, jak často budete provádět rutinní údržbu.Většina těchto zařízení je umístěna na základně poblíž centrálního vzduchového systému.Profesionál má přístup k výměníku vzduchu, aby prozkoumal případné závady a nahradil případné praskliny.

Celý systém lze pravidelně čistit, včetně potrubí a vzduchových filtrů.Velmi se doporučuje pravidelná výměna vzduchových filtrů, aby se zabránilo hromadění prachu, přehřívání a dalším závadám. Jak dlouho vydrží tepelná čerpadla?Odpověď na tuto otázku je přímo spojena s provozem účinnosti a trvanlivosti jeho součástí, jako je výměník tepla.

Konstantní rychlost proudění vzduchu mezi odcházejícím a přiváděným vzduchem se také doporučuje pro vytvoření rovnováhy v celém systému, čímž se prodlouží životnost.Měla by být také prováděna pravidelná kontrola za účelem zjištění emisí oxidu uhelnatého.


Úvahy o výběru výměníku tepla

1. Vlastnosti kapaliny určit typ výměníku tepla, který se má použít.Vlastnosti jako např

viskozita, kyselost, průtok a tepelné vlastnosti jsou velmi důležité při výběru tepla

výměník.Například byste se měli vyhnout použití deskových výměníků tepla s kapalinami s vysokým průtokem

2. Různé typy výměníky tepla mají různé náklady;složité modely jsou dražší.Přesto jsou všechny typy výměníků relativně cenově dostupné a nenáročné na údržbu.

3. Materiály používané k výrobě těchto zařízení jsou zásadním faktorem při hledání ideálního modelu.Materiály, které jsou účinné z hlediska tepelné vodivosti, jsou dobré surové

materiály pro dokonalý výměník tepla.Navíc dostupnost těchto materiálů hraje a

klíčovou roli při výběru tepelného výměníku.

4. Funkce a meze tlaku určit provozní režim výměníku tepla, např

jako kondenzace a vaření.Některé tepelné výměníky mohou udržet vyšší tlak než jiné,

Proto je důležité vybrat optimální konstrukce výměníků tepla pro komplexní tepelná čerpadla.


Závěr

Na základě poskytnutých informací je zřejmé, že výměníky tepla jsou nezbytné pro celkový výkon všech modelů tepelných čerpadel.Tato zařízení se časem zlepšují;starší modely výměníků tepla vykazovaly vyšší míru problémů s výkonem, ale nejnovější modely umožňují lepší přenos tepla, jsou udržitelnější a nákladově efektivní.

Inovace v technologii výměníků tepla znamenají ještě lepší budoucnost, protože nabízejí optimální výkon, kompaktní, nákladově efektivní a lehké výměníky tepla.

Vzhledem k tomu, že očekáváme další inovace, tato zařízení nadále plní svou klíčovou roli v průmyslu tepelných čerpadel.Tyto inovace jsou zaměřeny na optimální energetickou účinnost a udržitelnost.Pro vysoce kvalitní a energeticky účinné výměníky tepla kontaktujte nebo pošlete e-mail na adresu SPRSUN a požádejte o rychlou nabídku.


Related Heat Pump Articles

 • Rozdíl mezi spirálou výparníku a spirálou kondenzátoru

  2023-12-01

  Cívky kondenzátoru a výparníku jsou obvykle spojeny s velkoobchodními tepelnými čerpadly.V zásadě jsou všechny AC s chladivy vybaveny výparníkovými a kondenzátorovými spirálami, které jim umožňují provádět chlazení a vytápění podle potřeby.Cívka výparníku zachycuje teplo přítomné ve vzduchu v místnosti a přenáší jej Přečtěte si více
 • Kompletní průvodce: Náklady na tepelné čerpadlo zdroje vzduchu

  2022-01-07

  Tepelná čerpadla se překvapivě stala „nezbytným“ spotřebičem pro svou schopnost nabídnout pohodlný a spolehlivý zdroj energie pro každého, kdo chce ohřát své bazény nebo zůstat v teple uvnitř.Pokud chcete investovat do topné nebo chladicí jednotky, tepelná čerpadla jsou bezesporu vhodnou variantou pro vaše potřeby Přečtěte si více
 • Nejlepší výrobci vzduchových tepelných čerpadel roku 2022

  2021-10-30

  Vzduchová tepelná čerpadla jsou vysoce účinným a obnovitelným řešením vytápění pro mnoho majitelů nemovitostí.Tato hodnotná zařízení pomáhají šetřit peníze na účtech za energii, mají nízkou uhlíkovou stopu, mají vysoký sezónní koeficient výkonu (SCOP), lze je využít k vytápění a chlazení, mají nízkou hlavní Přečtěte si více
 • Pro splnění požadavků projektu China North „Coal to Electric“ společnost Sprsun

  2016-08-19

  Severovýchodní region v posledních letech generuje příliš mnoho energie, což vážně přispělo ke smogu, upozornilo prohlášení Národní energetické správy (NEA). NEA naléhala na region, aby zrušil nebo odložil projekty výroby elektřiny z uhlí se společnou kapacitou přes 7,5 milionu kilowattů.Regiony s mírou plýtvání energií vyšší než 20 procent by měly zastavit nové projekty. K nahrazení uhelných kotlů byly zvoleny tepelná čerpadla, elektrické kotle,11druhy způsobů vytápění. Přečtěte si více

Recommended Heat Pump Products

Air Source Monoblock Heat Pumps forHot Water/House Heatin

Guangzhou SPRSUN New Energy Technology Development Co., Ltd.

Profesionální výrobce tepelných čerpadel od roku 1999
No.15 Tangxi Road, Yinsha lndustrial Park, Xintang, Zengcheng , Guangzhou, Guangdong, China, 511338

Kontaktujte SPRSUN. Podpora 7/24. Odpovíme vám co nejdříve!

Tel: 0086-20-82181867
Phone: 0086-18933985692 
WhatsApp: 0086-18933985692