Home / Default Catalogue

Designed for Hot Water, Heating and Cooling

SPRSUN Heat Pumps

Air Source Monoblock Heat Pumps for Hot Water/House Heating

Projects Worldwide

Heat Pump FAQs

 • Jakou velikost tepelného čerpadla potřebuji?

  Na každých 10 metrů čtverečních potřebujete jednotku o výkonu 0,9 kW. K určení správné velikosti budete potřebovat odborníka na vytápění a vzduchotechniku. Odborným návrhem bude stanoven potřebný tepelný výkon v kW.
  Často jsou ve hře i další určující faktory, například další topné spotřebiče ve vašem domě, místní klima a způsob izolace domu. Špatně izolovaný dům bude potřebovat více tepla, a tedy bude vyžadovat větší výkon tepelného zdroje. Instalace v chladnějších oblastech  budou potřebovat větší výkon tepelných čerpadel, aby vyhovovaly potřebě vyššího vytápění.
  Kontrolní výpočty si však můžete provést sami. Předpokládejme, že máte dům o rozloze  160 m2, který potřebuje tepelné čerpadlo.
  Chcete-li například říci, kolik kW potřebujete, můžete použít 0,9 kW na 10 m2. Vynásobením byste měli získat 14,4 kW. Stručně řečeno, pro nemovitost o rozloze 160 m2 bude potřeba výkon tepelného čerpadla 15kW. Čím větší dům, tím větší tepelné čerpadlo je potřeba.
 • Jaká je účinnost tepelného čerpadla?

  Ohřívače na elektřinu a topinkovače mají stoprocentní účinnost, což znamená, že produkují tolik tepla, kolik ho absorbují. Tepelná čerpadla však mají účinnost až 300 %. Nevyrábějí teplo. Místo toho je absorbují z venkovního vzduchu nebo země a rozvádějí je do chladnějších oblastí uvnitř.
  Tepelná čerpadla proto spotřebovávají méně elektřiny, a přesto efektivně vyrábějí teplo. Například zemní tepelné čerpadlo může spotřebovat 1 kW elektřiny a dodat přibližně 4 kW tepla. Vzhledem k tomu, že tepelná energie je volně dostupná, jsou účinnější než jiné topné jednotky. Jejich používání znamená, že se vám podaří snížit účty za vytápění téměř o dvě třetiny.
  Další účinnost tepelných čerpadel závisí na ceně fosilních paliv v porovnání s cenou elektřiny. Cena fosilních paliv je vysoká a je spojena s nebezpečím uhlovodíků. Pokud používáte bazénová tepelná čerpadla, máte opět další výhodu. Když se váš dům ochlazuje, váš bazén na oplátku získává teplo.
  Šetří se tak energie, která se spotřebovává na samostatný ohřev bazénu, a tím se snižují účty za energie. Opět platí, že tepelné čerpadlo by jste neměli instalovat do domu, který není dobře tepelně izolován. Tepelná izolace znamená menší výměnu tepla mezi venkovním a vnitřním vzduchem, což minimalizuje plýtvání teplem.
 • Jak nainstalovat tepelné čerpadlo?

  Instalace tepelných čerpadel se liší podle toho, zda jsou instalována venku nebo uvnitř. Pokud instalujete přímý systém, mělo by být místo instalace bez překážek. Pro vnitřní instalaci budete potřebovat montážní desku, vrták a šrouby. Pokud je váš systém potrubní, ujistěte se, že máte přístup k vnitřnímu potrubí. Pokud je nepřístupné, budete muset nainstalovat nové.
  Druhým krokem je vytvoření přístupového bodu na stěně sklepa nebo podkroví pro propojení vnitřní jednotky a venkovního kondenzátoru.
  Provrtání potrubních rozvodů by mělo být hotové. To by mělo umožnit průchod pro vedení chladiva, elektrické vedení a vedení pro odvod kondenzátu. Poté se potrubí chladiva a kondenzátu připojí k vnitřní jednotce. Nainstalované vedení umožní jeho cirkulaci ve venkovním i vnitřním kondenzátoru.
  Další krok by měl zahrnovat připojení kabeláže k přívodu elektrické energie. Všechna instalovaná vedení by měla být izolována a na vnější straně by měl být instalován odtok pro kondenzát.
  Nakonec je třeba nainstalovat teplotní čidla, která pomáhají při regulaci požadavků na teplo. Pro usnadnění monitorování může být vaše tepelné čerpadlo vybaveno také dálkovými tepelnými čidly, ke kterým lze přistupovat prostřednictvím telefonů nebo tabletů.

 • Jaké výhody a nevýhody mají tepelná čerpadla?

  Klady
  ? Využívají tepelnou energii ve vzduchu, v zemi a ve vodě. To jsou ekologické zdroje energie, na rozdíl od kotlů na fosilní paliva, která za sebou zanechávají uhlíkovou stopu.
  ? Ve srovnání s běžnými topidly jsou superúčinné. Nevytvářejí teplo, ale využívají volné teplo ze vzduchu, vody a země, a to s vysokou účinnost 300 %.
  ? Pokud používáte topidla a kotle na zemní plyn, přechod na tepelná čerpadla znamená, že se vám může snížit účet za energii.
   
  Nevýhody
  ? Složité provedení instalace. Tepelné čerpadlo se obtížně instaluje do stávajících systémů. Je třeba zpracovat projekční návrh, z kterého vyplynou tepelné nároky. Většinu činností spojených s návrhem a instací musí provádět profesionál.
  ? Nemůže dobře fungovat v chladném počasí. Tepelná čerpadla nepracují efektivně v chladných oblastech a systém může zcela selhat. Abyste to obešli, musíte použít modernizovanou verzi, která má invertorovou technologii. To však znamená, že budete muset vynaložit další výdaje na úpravu otopné soustavy na nízkoteplotní. A pokud se to nepodaří, stane se instalace tepelného čerpadla v chladnějších ročních obdobích zcela zbytečnou.
 • Kolik stojí tepelné čerpadlo?

  Náklady na tepelná čerpadla se pohybují od 4 110 do 7 240 USD v závislosti na typu, instalačních poplatcích a konkrétní architektuře vaší nemovitosti. Průměrná cena však obvykle činí 5 680 USD, což opět závisí na vaší lokalitě, stávajícím systému vytápění a výrobci.
  Cena tepelných čerpadel je silně ovlivněna velikostí a konstrukcí vaší nemovitosti. Odborník posoudí stav vaší nemovitosti a navrhne velikost vhodného tepelného čerpadla. Důležitou roli při výběru tepelného čerpadla hrají také okna, síla stěn a místní geologie.
  Například pokud má obytný prostor oblouková okna od podlahy ke stropu, bude zvolené tepelné čerpadlo v chladnějších měsících vyžadovat dodatečný příkon.
  Výběr vhodné velikosti tepelného čerpadla pro váš dům zaručuje, že bude fungovat efektivně a udržitelně po celou dobu provozu.
  Zde jsou uvedeny některé sazby tepelných čerpadel;
  · Cena 7kW tepelného čerpadla se pohybuje mezi 3 500 a 5 500 dolary.
  · Cena 9kW tepelného čerpadla se pohybuje v rozmezí 3 700 až 5 800 USD.
  · Náklady na 11kW tepelné čerpadlo začínají na 3 900 až přibližně 6 200 dolarech.
  · Náklady na 15kW tepelné čerpadlo se pohybují v rozmezí od 4 000 do 7 300 USD.
  · Náklady na 18kW tepelné čerpadlo se pohybují mezi 4 500 a 8 800 USD.
 • Jaké jsou typy tepelných čerpadel?

  Dva nejpoužívanější typy tepelných čerpadel jsou geotermální tepelné čerpadlo a tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. Za nejúčinnější je považováno například geotermální tepelné čerpadlo, které přenáší teplo mezi vámi a zemí nebo blízkým vodním zdrojem. Vyžadují však vysoké náklady, pokud jde o instalaci. Jejich výhodou jsou nízké provozní náklady a využití stálých teplot země; snižují spotřebu energie až o 60 %, regulují vlhkost a jsou stabilní.
  Na druhé straně je vzduchové tepelné čerpadlo nejběžnějším typem tepelného čerpadla, které využívá venkovní vzduch jako zdroj tepla a zásobník. Využívají parotěsný chladicí mechanismus a externí výměník tepla s ventilátorem, který v chladicím cyklu ochlazuje dům. Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch je méně komplikované zařízení, které dodává teplý nebo studený vzduch přímo do vnitřních prostor.
  Tepelné čerpadlo vzduch-voda využívá radiátory nebo podlahové topení k vytápění celého domu a často se používá k dodávce teplé vody pro domácnost. Při správném návrhu může tepelné čerpadlo vzduch – voda, zajistit spolehlivé vytápění a ohřev teplé vody až 80 °C.
 • Jak pracuje tepelné čerpadlo?

  Tepelné čerpadlo v provozu funguje jako klimatizace. Teplý vzduch ve vašem domě proudí do součástí klimatizačního systému. Teplo je pak ze vzduchu odebíráno chladivem v chladicí spirále. Chladivo obsahující teplý vzduch je pak opakovaně stlačováno, aby se vytvořil větší tlak. Z kompresní komory proudí do kondenzátorové cívky, kde uvolňuje teplo do venkovního vzduchu.
  Takto však klimatizace funguje. Stejným způsobem pracuje i tepelné čerpadlo v režimu chlazení. Rozdílné však je to, že tepelné čerpadlo může pracovat i opačným způsobem. Výše uvedený proces se obrátí a tepelné čerpadlo poskytuje teplo uvnitř. Pokud se jedná o geotermální tepelné čerpadlo, bude nasávat vodu ze zdroje a chladivo bude stejným způsobem absorbovat teplo.
  Opět platí, že tepelné čerpadlo bude absorbovat teplo ve studeném vzduchu nebo studené vodě, stlačí je, aby se zvýšila intenzita tepla, a poté je bude čerpat do chladnějších prostor. Kvalitní tepelné čerpadlo tak může bez ohledu na průběh počasí pracovat i při teplotách pod bodem mrazu. Zemní tepelná čerpadla využívají při absorpci tepla stálé teploty zemského povrchu a zeminu využívají také jako zásobník.
 • Co je tepelné čerpadlo?

  Tepelná čerpadla jsou zařízení HVAC, která v sobě spojují funkce vytápění, větrání a klimatizace. Při chladném počasí rozvádějí tepelnou energii obsaženou ze vzduchu, země nebo vody do chladnějších oblastí a při vyšších teplotách naopak.
  Bez ohledu na termodynamické zákony přesouvají teplo opačným směrem, protože v chladných oblastech teplo absorbují a uvolňují do teplejších prostor. Hlavní funkcí tepelného čerpadla je vytápění radiátorů, systému podlahového vytápění a tepelných konvektorů.
  Také se hodí při ohřevu vody v bazénu nebo nádržích teplé vody. Téměř všechna tepelná čerpadla mají funkci regulace teploty v budově a mohou přepínat z chlazení na vytápění v závislosti na změnách teploty. Fungují jako běžná klimatizace, ale mohou pracovat i v obráceném režimu. Lze je instalovat venku na stěnu domu nebo na půdě či ve sklepě. Pravděpodobně jste viděli zařízení ve tvaru krabice před některými budovami. Tepelná čerpadla spotřebují na svůj provoz méně elektřiny, protože rozváděné teplo je absorbováno z okolí.
  Také nepracují na fosilní paliva, která zanechávají uhlíkovou stopu na životním prostředí. Z hlediska účinnosti se tepelná čerpadla instalují podle velikosti nemovitosti. Menší tepelná čerpadla si vystačí pro nemovitosti malých rozměrů.

Interested in Becoming Our Reseller or OEM/ODM Partner?

Guangzhou SPRSUN New Energy Technology Development Co., Ltd.

Profesionální výrobce tepelných čerpadel od roku 1999
No.15 Tangxi Road, Yinsha lndustrial Park, Xintang, Zengcheng , Guangzhou, Guangdong, China, 511338

Kontaktujte SPRSUN. Podpora 7/24. Odpovíme vám co nejdříve!

Tel: 0086-20-82181867
Phone: 0086-18933985692 
WhatsApp: 0086-18933985692

Populární navigace