Home / Heat Pump Blog / Novinky z oboru / Průmyslový blog / Přehled hodnocení účinnosti tepelného čerpadla

Přehled hodnocení účinnosti tepelného čerpadla

Zobrazení:0     Autor:Editor webu     Čas publikování: 2023-08-29      Původ:Stránky

Hodnocení účinnosti tepelného čerpadla

Hodnocení energetické účinnosti ukazuje, kolik energie spotřebuje elektronika a zařízení, jako jsou tepelná čerpadla.Čím lepší hodnocení, tím méně energie spotřebují při běhu nebo v pohotovostním režimu.Mějte na paměti, že některé studie ukázaly, že až 80 % spotřeby energie v budovách souvisí s vytápěním a chlazením.

Ať už máte energeticky účinné tepelné čerpadlo nebo ne může být rozdíl mezi tím, zda skončíte s ochromujícími účty za energii nebo překvapivě dostupnými účty za energii.

Předpokládejme, že hledáte rychlé řešení pro vaše potřeby vytápění a chlazení.V takovém případě je dnes jedním z energeticky nejúčinnějších tepelných čerpadel na trhu tepelné čerpadlo R290.Měl bys to vědět energetická účinnost tepelného čerpadla hodnocení se značně liší v závislosti na konkrétní normě energetické účinnosti.Pojďme prozkoumat různé energetické hodnocení tepelného čerpadla dnes používané standardy.

Hodnocení COP pro tepelná čerpadla: Hodnocení COP (koeficient výkonu) je poměr chlazení nebo vytápění zajišťovaného tepelným čerpadlem při určitém energetickém vstupu.Hodnoty COP pro tepelná čerpadla se pohybují od 0 do 35, přičemž většina systémů na trhu se pohybuje mezi 2,0.a 5.0.

Hodnocení SCOP pro tepelná čerpadla: Hodnocení SCOP (sezónní koeficient výkonu) se vztahuje na celkový chladicí nebo topný výkon tepelného čerpadla dělený jeho celkovou spotřebou energie v průběhu roku.Bere v úvahu rozdíly v potřebách vytápění a chlazení v různých ročních obdobích v průběhu roku.

Hodnocení ACOP: Hodnocení ACOP (roční koeficient výkonu) je poměr chladicí schopnosti tepelného čerpadla k efektivní spotřebě energie na chlazení a v pohotovostním režimu.

Hodnocení EER pro tepelné čerpadlo: Poměr energetické účinnosti (EER) je poměr výstupu chladicí energie (v BTU) k elektrickému příkonu (ve wattech) v konkrétním provozním bodě.Například tepelné čerpadlo 10 000 BTU využívající 1000 wattů energie má hodnocení 10 EER.

Hodnocení SEER pro tepelné čerpadlo: Poměr sezónní energetické účinnosti (SEER) je v zásadě měřen EER během celého roku, v různých ročních obdobích.Většina tepelných čerpadel má hodnocení SEER mezi 13 a 25, přičemž několik z nich má skóre vyšší než 25.

Hodnocení AEER: Hodnocení ročního poměru energetické účinnosti (AEER) je poměr tepelného výkonu tepelného čerpadla k efektivnímu využití energie pro vytápění a pohotovostní energie.

Hodnocení IEER: Integrovaný poměr energetické účinnosti (IEER) provádí stejná měření jako EER, ale za různých okolností a teplot.Například zátěž 75 %, okolní teplota 81,5 °F a provozní doba 61,7 %.Chcete-li určit hodnocení IEER jednotky, musíte mít čtyři různá čísla EER. Své často se používá pro split systémy.

Hodnocení HSPF pro tepelná čerpadla: Hodnocení topného sezónního výkonnostního faktoru (HSPF) je určeno vydělením topného výkonu za celou sezónu (BTU/hod) celkovou spotřebou energie za dané období.Většina dnešních tepelných čerpadel má hodnocení HSPF 6,8 až 13,5, přičemž jednotlivé jednotky dosahují skóre vyšší než 8,2 a dělené systémy mají skóre vyšší než 8,5 a získaly tak hvězdu ENERGY.

Hodnocení ERP: Hodnocení Energy-Related Products (ERP) bere v úvahu energetickou účinnost tepelného čerpadla a také ekologickou šetrnost jeho výrobního procesu.Systém hodnocení ERP má sedm úrovní od A, nejvyšší úrovně, následuje B, C, D, E, F a G. Tepelná čerpadla země-voda mají často hodnocení ERP A++, protože jsou považována za vysoce efektivní, protože produkují více energie, než spotřebují.

Hodnocení APF: Hodnocení ročního výkonnostního faktoru (APF) je poměr celkového tepla generovaného jednotkou během celého roku k spotřebované elektřině během období za různých testovacích podmínek a pracovního zatížení.

Hodnocení IPLV: Hodnota integrovaného částečného zatížení (IPLV) se vypočítá měřením výkonu tepelného čerpadla při kapacitách zatížení 25 %, 50 %, 75 % a 100 % při teplotě smyčky 44 °F.Testy mají napodobit reálné použití tepelných čerpadel.Čím nižší je hodnocení IPLV, tím je tepelné čerpadlo účinnější.

Hodnocení NPLV: Nestandardní hodnota částečného zatížení (NPLV) měří stejné parametry jako IPLV, ale při přehnané teplotě smyčky 55 °F.Přehnané teploty smyčky odemykají vyšší účinnost systému.To je možné, protože spirály tepelného čerpadla jsou správně zvětšeny, aby bylo dosaženo podobných parametrů BTU a termostatu jako smyčka 44°F.

Jaké energetické hodnocení je pro tepelné čerpadlo důležitější?

Jak je zřejmé z popisu výše, každý hodnocení účinnosti tepelného čerpadla standard je jedinečný.Některé standardy jako SCOP, SEER, HSPF, ERP, IPLV a NPLV jsou však komplexnější než ostatní.SEER je nejpoužívanější standard účinnosti pro tepelná čerpadla v režimu chlazení.Na druhou stranu se HSPF běžně používá u tepelných čerpadel v režimu vytápění.

Při rozhodování o nákupu byste se však měli spoléhat na více než jen dvě hodnocení.Tepelné čerpadlo by mělo zabodovat i v tom druhém hodnocení účinnosti vytápění.

Faktory, které ovlivňují účinnost tepelného čerpadla

Hodnocení účinnosti tepelného čerpadla ne nutně znamená, jak dobře bude systém fungovat ve vašem prostoru.Další faktory, které ovlivňují výkon tepelného čerpadla, jsou:

Velikost

Velikost tepelného čerpadla (včetně jeho součástí) ovlivní jeho zatížitelnost a spotřebu energie.

Systém tepelného čerpadla musí být vhodně dimenzován pro váš domov, aby fungoval s optimální účinností.Pravidelná nerovnoměrná teplá a studená místa a občasná neschopnost dosáhnout uspokojivých teplot ve vašem domě svědčí o nevhodně dimenzovaném tepelném čerpadle.

Podnebí

Zažíváte ve vaší oblasti velmi teplá, dusná léta a extrémně chladné zimy?Takové drastické změny teploty a vlhkosti v průběhu roku mohou výrazně ovlivnit požadavky na chlazení a vytápění, které kladete na vaše tepelné čerpadlo.Ovlivněna bude také maximální špičková nosnost systému.Pokud žijete v oblasti s extrémními zimami, zvažte nákup a tepelné čerpadlo se studeným vzduchem.

Technologické komponenty

Díky technologickému pokroku jsou dnešní tepelná čerpadla provozně efektivnější a energeticky šetrnější.Návrh a konstrukce součástí, jako je výměník tepla, motor a kompresor, hrají zásadní roli v celkovém provozním výkonu tepelného čerpadla.Nejlepší je poradit se s technikem HVAC o tom, které funkce jsou pro vaše nastavení nejdůležitější.

Typ kompresoru

Typ kompresoru namontovaného v jednotce by měl být velkým hlediskem při posuzování možností tepelného čerpadla.Jednostupňové kompresory pracují na plný výkon při každém spuštění tepelného čerpadla.Naproti tomu jednostupňové kompresory pracují s nižším výkonem, zvláště když se blíží ke konci cyklu chlazení nebo ohřevu.

Modulační kompresory však pracují na 40% výkonu, což jim umožňuje automaticky regulovat množství ohřevu a chlazení, které poskytuje během cyklů.

Způsoby, jak zvýšit energetickou účinnost tepelného čerpadla

Kromě technických faktorů, díky kterým jsou tepelná čerpadla velmi energeticky účinná, existují i ​​další praktické způsoby, jak váš systém ještě více zefektivnit.Tyto zahrnují:

Správná péče o vzduchový filtr: Čisté vzduchové filtry jsou životně důležité pro optimální fungování vašeho tepelného čerpadla.Nečistoty a prach se mohou časem hromadit na vzduchových filtrech.Každý měsíc kontrolujte vzduchové filtry a podle potřeby je vyměňte nebo vyčistěte.

Údržba venkovních cívek: Pravidelně čistěte venkovní výměníky systému tepelného čerpadla, abyste zabránili hromadění nečistot a nečistot, které by mohly způsobit, že bude pracovat více, než je nutné.Během zimy provádějte pravidelné cykly odmrazování, abyste eliminovali nahromadění ledu na venkovních výměnících a zlepšili se účinnost tepelného čerpadla vzduchového zdroje.

Udržujte vzduchotěsnost: Úniky vzduchu ve větracích otvorech vašeho systému tepelného čerpadla způsobí, že bude pracovat intenzivněji, aby byl efektivní.Zajistěte, aby byly vaše větrací otvory instalovány s dokonalou vzduchotěsností, aby se zabránilo únikům.Nechte technika HVAC zkontrolovat vaše systémy ročně, aby byla zachována dokonalá vzduchotěsnost.

Zajistěte všestrannou izolaci: Vaše budova musí být řádně izolována, aby se snížila potřeba vytápění nebo chlazení vašeho tepelného čerpadla.Izolace tepelného čerpadla s vlastními díly EPP navíc výrazně sníží tepelnou vodivost, a tím minimalizuje plýtvání energií.

Zvažte Take Water Sources: U tepelných čerpadel země-voda by měly být zdroje odběrné vody průměrně blízko povrchu.V důsledku toho se vyhnete utrácení energie navíc na tahání vody zespodu.

Vyberte si vhodný půdorys: Zemní pole pro tepelná čerpadla země-voda musí být správně navržena a instalována, aby se vyloučila neefektivita.Například příliš velké vrty mohou zvýšit teplotu zdroje.

Myslete na systém rozvodu vytápění: Dobře promyšlený distribuční systém a instalace mohou výrazně ovlivnit účinnost vytápění tepelného čerpadla.Například podlahové vytápění využívá nižší teploty, čímž se zvyšuje účinnost systému.


SPRSUN Tepelná čerpadla obnovují evropskou standardní energetickou účinnost do nových výšin

SPRSUN je přední světový výrobce tepelných čerpadel, který působí od roku 1999. Společnost sídlí v Guangzhou, Guangdong, Čína.Svůj úspěch vybudovala výrobou různých tepelných čerpadel, včetně vzduchových tepelných čerpadel a DC invertorových tepelných čerpadel.Kromě toho jsou produkty společnosti výjimečné díky robustním procesům kontroly kvality.

Renomovaný vzduchová tepelná čerpadla společnost se může pochlubit více než 560 globálními strategickými partnery, kteří jí pomáhají prodávat její produkty ve více než 60 zemích světa.Její výrobní závod v průmyslovém parku Yinsha má tovární plochu více než 30 000 metrů čtverečních, 4 výrobní linky a více než 600 zaměstnanců.

Tento výrobce tepelného čerpadla vzduch-voda začlenila do svých produktů řadu inovativních technologií, včetně provozu při ultranízké teplotě, pokročilé invertorové technologie a inteligentního odmrazování.Tyto inovace umožnily jeho produktům výrazně překročit evropské normy energetické účinnosti.Related Heat Pump Articles

 • Rozdíl mezi spirálou výparníku a spirálou kondenzátoru

  2023-12-01

  Cívky kondenzátoru a výparníku jsou obvykle spojeny s velkoobchodními tepelnými čerpadly.V zásadě jsou všechny AC s chladivy vybaveny výparníkovými a kondenzátorovými spirálami, které jim umožňují provádět chlazení a vytápění podle potřeby.Cívka výparníku zachycuje teplo přítomné ve vzduchu v místnosti a přenáší jej Přečtěte si více
 • Kompletní průvodce: Náklady na tepelné čerpadlo zdroje vzduchu

  2022-01-07

  Tepelná čerpadla se překvapivě stala „nezbytným“ spotřebičem pro svou schopnost nabídnout pohodlný a spolehlivý zdroj energie pro každého, kdo chce ohřát své bazény nebo zůstat v teple uvnitř.Pokud chcete investovat do topné nebo chladicí jednotky, tepelná čerpadla jsou bezesporu vhodnou variantou pro vaše potřeby Přečtěte si více
 • Nejlepší výrobci vzduchových tepelných čerpadel roku 2022

  2021-10-30

  Vzduchová tepelná čerpadla jsou vysoce účinným a obnovitelným řešením vytápění pro mnoho majitelů nemovitostí.Tato hodnotná zařízení pomáhají šetřit peníze na účtech za energii, mají nízkou uhlíkovou stopu, mají vysoký sezónní koeficient výkonu (SCOP), lze je využít k vytápění a chlazení, mají nízkou hlavní Přečtěte si více
 • Pro splnění požadavků projektu China North „Coal to Electric“ společnost Sprsun

  2016-08-19

  Severovýchodní region v posledních letech generuje příliš mnoho energie, což vážně přispělo ke smogu, upozornilo prohlášení Národní energetické správy (NEA). NEA naléhala na region, aby zrušil nebo odložil projekty výroby elektřiny z uhlí se společnou kapacitou přes 7,5 milionu kilowattů.Regiony s mírou plýtvání energií vyšší než 20 procent by měly zastavit nové projekty. K nahrazení uhelných kotlů byly zvoleny tepelná čerpadla, elektrické kotle,11druhy způsobů vytápění. Přečtěte si více

Recommended Heat Pump Products

Air Source Monoblock Heat Pumps forHot Water/House Heatin

Guangzhou SPRSUN New Energy Technology Development Co., Ltd.

Profesionální výrobce tepelných čerpadel od roku 1999
No.15 Tangxi Road, Yinsha lndustrial Park, Xintang, Zengcheng , Guangzhou, Guangdong, China, 511338

Kontaktujte SPRSUN. Podpora 7/24. Odpovíme vám co nejdříve!

Tel: 0086-20-82181867
Phone: 0086-18933985692 
WhatsApp: 0086-18933985692