Home / Heat Pump Blog / Novinky z oboru / Průmyslový blog / Rozdíly mezi tepelnými čerpadly R290 a R32

Rozdíly mezi tepelnými čerpadly R290 a R32

Zobrazení:12     Autor:Editor webu     Čas publikování: 2023-03-10      Původ:Stránky

f24dd7808041b74c3d24b080b1f913d

Tepelná čerpadla jsou nezbytná v systémech vytápění a chlazení široce používaných v domácnostech a komerčních prostorách.Výběr správného chladiva pro tepelné čerpadlo je zásadní, protože ovlivňuje energetickou účinnost systému, dopad na životní prostředí, bezpečnost a náklady.Dvě běžná chladiva používaná v tepelných čerpadlech jsou R290 a R32, která mají odlišné vlastnosti a použití.Funkce a vhodnost tepelného čerpadla závisí především na typu použitého chladiva.Tento článek zkoumá rozdíly mezi tepelnými čerpadly R290 a R32.


Co je R290?


R290 je uhlovodíkové chladivo, známé také jako propan.Používá se jako chladivo v různých aplikacích chlazení a vytápění, včetně tepelných čerpadel, klimatizací a chladicích systémů.Potenciál globálního oteplování (GWP) R290 je tři, hodnocený jako nízký a hluboko pod standardem 150, což z něj činí alternativu k většině ostatních chladiv, jako je R22 a R410A.Má také vysoké latentní výparné teplo, což znamená, že může absorbovat velké množství tepelné energie, když se odpařuje, což z něj činí účinné chladivo.

R290 je však hořlavý, takže během instalace, údržby a likvidace je třeba přijmout specifická bezpečnostní opatření, aby se předešlo nebezpečí požáru.Navzdory své hořlavosti se R290 stále více používá jako chladivo v různých aplikacích kvůli nízkému dopadu na životní prostředí a vysoké účinnosti.


Co je R32?


R32 je chladivo, které se běžně používá v systémech klimatizace a tepelných čerpadel.Patří do skupiny hydrofluorokarbonových (HFC) chladiv, což znamená, že neobsahuje chlór a má nízký potenciál poškozování ozonové vrstvy (ODP).Potenciál globálního oteplování (GWP) R32 je 675, což je výrazně méně než u mnoha jiných chladiv používaných v minulosti.

Je také energeticky účinnější než některá jiná chladiva, což může pomoci snížit provozní náklady po dobu životnosti systému.R32 není hořlavý, ale může být mírně toxický při vdechování ve velkém množství.Vzhledem k nízkému dopadu na životní prostředí a energetické účinnosti se R32 stal celosvětově oblíbenou volbou pro použití v systémech klimatizace a tepelných čerpadel.


Rozdíly mezi tepelnými čerpadly R290 a R32


Chladiva vnášejí do tepelných čerpadel své jedinečné vlastnosti a vytvářejí mezi nimi rozdíly.Hlavní rozdíly mezi těmito tepelnými čerpadly se objevují v následující oblasti.


Vlastnosti chladiva


Obě tepelná čerpadla používají různá chladiva.Například R290, také známý jako propan, má nižší potenciál globálního oteplování (GWP) a potenciál poškozování ozónové vrstvy (ODP) než R32.R290 má GWP 3 a ODP 0, zatímco R32 má GWP 675 a ODP 0.


Účinnost


R32 má vyšší objemový chladicí výkon než R290, což znamená, že tepelná čerpadla R32 jsou účinnější z hlediska chladicího výkonu na jednotku objemu chladiva.Chladicí kapacita R32 na jednotku objemu je přibližně o 87 % vyšší než u R290.Systém R290 by potřeboval kompresor s vyšším zdvihovým objemem, aby se udržela stejná chladicí zátěž.


Bezpečnost


R290 je hořlavý a vyžaduje, aby byla během instalace a údržby tepelných čerpadel R290 přijata specifická bezpečnostní opatření.

Na druhou stranu R32 není hořlavý, ale může být mírně toxický, pokud je vdechován ve velkém množství.Pokud zvolíte bezpečnost, ujistěte se, že máte správné nastavení pro vaše preferované tepelné čerpadlo.


Dostupnost


R32 se v tepelných čerpadlech používá více než R290, takže může být snadněji dostupné a snáze sehnatelné náhradní díly pro tepelná čerpadla R32 než tepelná čerpadla R290.


Náklady


Cena R290 je obecně nižší než R32 kvůli jeho nižším hodnotám GWP a ODP.Proto jsou tepelná čerpadla R290 levnější než R32.Náklady na samotné tepelné čerpadlo se však mohou lišit v závislosti na výrobci, velikosti a vlastnostech.


Provozní tlaky


R32 pracuje při vyšším tlaku než R290.To může učinit jeho tepelná čerpadla vhodnější pro použití ve větších systémech, kde je vyžadován vyšší tlak, ale také může ztížit manipulaci a údržbu než tepelná čerpadla R290.


Zásah do životního prostředí


Zatímco R290 má nižší GWP než R32, je to také uhlovodíkové chladivo, které může při úniku do atmosféry přispívat k tvorbě smogu.R32 je na druhé straně fluorované uhlovodíkové chladivo, které, pokud se uvolní, může přispět ke globálnímu oteplování.


Účinnost při nižších teplotách


Tepelná čerpadla R290 mají vyšší koeficient výkonu (COP) než tepelná čerpadla R32 při nižších venkovních teplotách, takže jsou lepší volbou pro chladné klima.Tepelná čerpadla R32 si naopak vedou lépe při vyšších venkovních teplotách.


Spotřeba energie


Tepelná čerpadla R32 obecně spotřebují díky vyšší účinnosti méně energie než tepelná čerpadla R290.Tento aspekt může mít za následek nižší provozní náklady po dobu životnosti systému a může kompenzovat počáteční vysokou cenu.


Úrověn hluku


Tepelná čerpadla R32 bývají tišší než tepelná čerpadla R290 díky nižším provozním tlakům a plynulejšímu provozu.To může být důležitým faktorem v obytných prostředích, kde může být problémem hladina hluku.


Co je třeba zvážit při výběru mezi tepelnými čerpadly R290 a R32


Volba mezi tepelnými čerpadly R290 a R32 závisí na různých faktorech, včetně konkrétní aplikace, regulačních požadavků, bezpečnostních požadavků a osobních preferencí.Zde je několik faktorů, které je třeba vzít v úvahu při výběru mezi těmito dvěma možnostmi:


Kdy lze použít tepelná čerpadla R290?


Zde jsou některé situace, kdy mohou být tepelná čerpadla R290 dobrou volbou speciálně pro systémy vytápění a chlazení:

1. Potřebujete malá až středně velká tepelná čerpadla: R290 je vhodný pro malé až středně velké systémy vytápění a chlazení, jako jsou obytné domy, malé podniky a kanceláře.Jeho vysoká energetická účinnost a nízké provozní náklady z něj činí atraktivní volbu pro tyto aplikace.

2. Chladné podnebí: R290 má vysoký koeficient výkonu (COP) při nízkých okolních teplotách, což z něj činí dobrou volbu pro vytápění v chladném podnebí.Dokáže zajistit spolehlivé a účinné vytápění i při poklesu teplot pod bod mrazu.

3. Systémy šetrné k životnímu prostředí: Jak již bylo zmíněno dříve, R290 má velmi nízký potenciál globálního oteplování (GWP) 3, což z něj činí vynikající volbu pro systémy vytápění a chlazení šetrné k životnímu prostředí.Je také nekorozivní a netoxický, což z něj činí bezpečnou a spolehlivou volbu.

4. Rezidenční a komerční instalace: Tepelná čerpadla R290 lze použít v obytných i komerčních aplikacích, jako jsou domácnosti, kanceláře a maloobchodní prostory.Mohou zajistit účinné a spolehlivé vytápění a chlazení a zároveň snížit dopad na životní prostředí.

5. Dodatečné vybavení stávajících systémů: R290 lze použít k dovybavení stávajících systémů vytápění a chlazení, které používají jiná chladiva.To může zajistit úspory energie a snížit dopad na životní prostředí bez nutnosti kompletní výměny systému.


Kdy je nejlepší použít tepelná čerpadla R32?


R32 je běžně používané chladivo v tepelných čerpadlech díky své vysoké energetické účinnosti, nízkému dopadu na životní prostředí a souladu s předpisy.Zde jsou některé situace, kdy tepelná čerpadla R32 může být dobrá volba:

1. Energetická účinnost: R32 má vysoký koeficient výkonu (COP), což znamená, že může poskytnout větší topný nebo chladicí výkon při stejném množství energie jako ostatní chladiva.Díky tomu je vynikající volbou pro aplikace, kde je prioritou energetická účinnost, jako jsou obytné a komerční budovy.

2. Shoda s předpisy: R32 vyhovuje nejnovějším předpisům o chladivech, jako je nařízení EU o F-plynech, jehož cílem je postupné ukončení používání chladiv s vysokým GWP.R32 má nízký potenciál globálního oteplování (GWP) 675, mnohem nižší než starší chladiva jako R410A.

3. Bezpečnost: R32 je klasifikováno jako chladivo A2L, což znamená, že má nízkou hořlavost a je považováno za bezpečné pro topné a chladicí systémy.Je také netoxický a nepoškozuje ozónovou vrstvu, což z něj činí bezpečnou a ekologickou variantu.

4. Dostupnost: R32 je široce dostupný a lze jej použít v různých systémech tepelných čerpadel, což z něj činí pohodlnou a nákladově efektivní možnost.

5. Cena: R32 může být cenově výhodnou volbou pro tepelná čerpadla díky své vysoké energetické účinnosti a nízkým provozním nákladům.Vyžaduje také méně chladiva než jiná chladiva, jako je R410A, což může snížit náklady na instalaci a údržbu.


Výběr správného chladiva pro tepelné čerpadlo je zásadní rozhodnutí, které může ovlivnit účinnost systému, bezpečnost, náklady a dopad na životní prostředí.R290 a R32 jsou dvě běžná chladiva používaná v tepelných čerpadlech, každé s jedinečnými vlastnostmi a aplikacemi.

Zatímco R290 je vhodnou volbou pro aplikace šetrné k životnímu prostředí, malé a střední aplikace a chladné klima, R32 se běžně používá pro energetickou účinnost, shodu s předpisy, bezpečnost a dostupnost.Je nezbytné konzultovat s kvalifikovaným odborníkem na HVAC, abyste určili, které chladivo je nejlepší volbou pro vaši konkrétní aplikaci.Related Heat Pump Articles

 • Rozdíl mezi spirálou výparníku a spirálou kondenzátoru

  2023-12-01

  Cívky kondenzátoru a výparníku jsou obvykle spojeny s velkoobchodními tepelnými čerpadly.V zásadě jsou všechny AC s chladivy vybaveny výparníkovými a kondenzátorovými spirálami, které jim umožňují provádět chlazení a vytápění podle potřeby.Cívka výparníku zachycuje teplo přítomné ve vzduchu v místnosti a přenáší jej Přečtěte si více
 • Kompletní průvodce: Náklady na tepelné čerpadlo zdroje vzduchu

  2022-01-07

  Tepelná čerpadla se překvapivě stala „nezbytným“ spotřebičem pro svou schopnost nabídnout pohodlný a spolehlivý zdroj energie pro každého, kdo chce ohřát své bazény nebo zůstat v teple uvnitř.Pokud chcete investovat do topné nebo chladicí jednotky, tepelná čerpadla jsou bezesporu vhodnou variantou pro vaše potřeby Přečtěte si více
 • Nejlepší výrobci vzduchových tepelných čerpadel roku 2022

  2021-10-30

  Vzduchová tepelná čerpadla jsou vysoce účinným a obnovitelným řešením vytápění pro mnoho majitelů nemovitostí.Tato hodnotná zařízení pomáhají šetřit peníze na účtech za energii, mají nízkou uhlíkovou stopu, mají vysoký sezónní koeficient výkonu (SCOP), lze je využít k vytápění a chlazení, mají nízkou hlavní Přečtěte si více
 • Pro splnění požadavků projektu China North „Coal to Electric“ společnost Sprsun

  2016-08-19

  Severovýchodní region v posledních letech generuje příliš mnoho energie, což vážně přispělo ke smogu, upozornilo prohlášení Národní energetické správy (NEA). NEA naléhala na region, aby zrušil nebo odložil projekty výroby elektřiny z uhlí se společnou kapacitou přes 7,5 milionu kilowattů.Regiony s mírou plýtvání energií vyšší než 20 procent by měly zastavit nové projekty. K nahrazení uhelných kotlů byly zvoleny tepelná čerpadla, elektrické kotle,11druhy způsobů vytápění. Přečtěte si více

Recommended Heat Pump Products

Air Source Monoblock Heat Pumps forHot Water/House Heatin

Guangzhou SPRSUN New Energy Technology Development Co., Ltd.

Profesionální výrobce tepelných čerpadel od roku 1999
No.15 Tangxi Road, Yinsha lndustrial Park, Xintang, Zengcheng , Guangzhou, Guangdong, China, 511338

Kontaktujte SPRSUN. Podpora 7/24. Odpovíme vám co nejdříve!

Tel: 0086-20-82181867
Phone: 0086-18933985692 
WhatsApp: 0086-18933985692