Home / Heat Pump Blog / Novinky z oboru / Průmyslový blog / Co je kondenzátor tepelného čerpadla?

Co je kondenzátor tepelného čerpadla?

Zobrazení:3     Autor:Editor webu     Čas publikování: 2023-11-01      Původ:Stránky

Co je kondenzátor tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla jsou skvělým způsobem, jak zvýšit pohodlí vašeho domova ve všech ročních obdobích.Plánujete přechod na tepelné čerpadlo nebo jste nedávno koupili?Je nezbytné mít know-how o funkci jeho různých složek v procesu výměny.V tomto článku se zaměříme na kondenzátor, který je jednou ze čtyř klíčových součástí tepelného čerpadla.

Tato součást a kompresor jsou u monoblokových systémů instalovány mimo váš dům, zatímco u splitových tepelných čerpadel je umístěn ve vnitřní jednotce.Je zde více o funkci kondenzátoru, důležitosti, údržbě, ceně atd. Pojďme se ponořit.

Kondenzátor tepelného čerpadla: definice a funkce

Kondenzátor tepelného čerpadla „odmítá“ přebytečné teplo chladiva a mění ho na kapalinu, což umožňuje fázi výparníku.Navzdory různým místům instalace v monoblokových a splitových systémech fungují všechny kondenzátory tepelných čerpadel stejně.Kondenzátor se skládá z částí, jako jsou měděné cívky, ventilátor, kompresor a ovládací prvky skříně.Jiné materiály, jako je hliník, se používají na cívce ke zlepšení procesu přenosu tepla.Hlavní součásti procesu výměny tepla jsou:

Fanoušek- Indukovaný nebo nucený ventilátor umožňuje přenos tepla v kondenzátoru.Absorbuje studený vzduch a po průchodu spirálou uvolňuje horký vzduch.

Cívka- Tato část spolupracuje s kompresorem při změně chladničky z plynu na teplou kapalinu.V případě zamrznutí také odmrazuje součásti tepelného čerpadla.

Kompresor - Existují dva typy kompresorů.Rotační kompresor a reciproční kompresor.Kompresor hraje důležitou roli v kondenzátoru;přivádí teplou kapalinu do své cívky jako ohřátý vzduch.

Expanzní ventil - Toto je část kondenzátoru, která snižuje tlak chladiva, aby umožnila fázi výparníku.

Výparník - Výparník plní funkci přivádění vzduchu z venkovního prostředí.

Funkce kondenzátoru tepelného čerpadla

Přehřátí

Chladivo má při výstupu z kompresoru optimální teplotu (za bodem nasycení).Proces desuperheatingu se „postará“ o přebytečné teplo snížením jeho teploty na bod nasycení.Tento proces probíhá uprostřed kompresoru a spirály kondenzátoru.

Kondenzace

Chladivo je nyní připraveno k přeměně do kapalného stavu poté, co dosáhne bodu nasycení.Toto je pouze jedna z fází procesu výměny tepla.Nicméně je to nezbytné, protože umožňuje snadný průtok cyklem.

Podchlazení

Toto je funkce kondenzátoru po kondenzaci chladiva;chladivo potřebuje další chlazení.Proces podchlazení probíhá na expanzním ventilu a zajišťuje, že si chladivo zachová kapalné skupenství.

Materiály kondenzátoru tepelného čerpadla

Materiál použitý k výrobě kondenzátorů by měl být odolný proti korozi, protože jsou v neustálém kontaktu s chladicí kapalinou, lehký a dobré tepelné vodiče.Většina komponentů je vyrobena z kovů.Nejběžnějšími možnostmi jsou měď, hliník a nerezová ocel kvůli jejich účinnosti a hospodárnosti.

Výrobci tepelných čerpadel používají měď k výrobě výměníků tepla, které nabízejí odolnost v náročných provozních prostředích.Výhodou měděných kondenzátorů oproti ocelovým je, že se nebudete muset obávat neefektivnosti špatných pozinkovaných povlaků.Některé materiály kondenzátoru jsou:

Měď

Tento materiál se používá hlavně k výrobě spirály kondenzátoru kvůli jeho dobrým vlastnostem přenosu tepla.Měď lze kombinovat s hliníkem pro zlepšení její odolnosti proti korozi.

Nerezová ocel

Kondenzátory vyrobené z tohoto materiálu jsou většinou běžné v kotlích.Měď má lepší tepelnou vodivost;až 20krát, a proto je u kondenzátorů tepelných čerpadel preferován před nerezovou ocelí.

Mosaz

Stejně jako měď je mosaz kombinována s kovy, jako je zinek, aby byla odolnější vůči korozi.Je neželezný, odolný a zpracovatelný, díky čemuž je vhodný pro výrobu dílů kondenzátoru.Tato slitina se vyrábí smícháním mědi a zinku.

Hliník

Tento materiál je oblíbený pro svou nákladovou efektivitu, trvanlivost a recyklovatelnost.Samostatně se při výrobě tepelných čerpadel používá jen zřídka.Spíše se používá s mědí na cívkách kondenzátoru pro zlepšení odolnosti proti korozi.

Výhody čištění kondenzátoru

Výhody čistých součástí kondenzátoru by neměly být podceňovány.Je to efektivní způsob, jak zajistit správný chod celého systému.

Energetická účinnost

Tepelná čerpadla jsou oblíbená pro svou energetickou účinnost oproti tradičním řešením vytápění.Proč nejít dále, abyste ušetřili na energii?Nánosy přetěžují kondenzátor, což vede ke zvýšené spotřebě energie.To může ovlivnit životnost kondenzátoru a celkovou funkci tepelného čerpadla.

Lepší komfort

Čištění a údržba vnitřních i venkovních částí vašeho tepelného čerpadla je zásadní pro zlepšení kvality ovzduší vašeho domova.Znečištěné tepelné čerpadlo může vést k nedostatečnému vytápění a chlazení.Ujistěte se, že jste během čtvrtletního čištění jednotky vyčistili spirálu kondenzátoru.

Vylepšená životnost systému

Nahromadění nečistot a jiných cizích látek v cívce kondenzátoru může časem ovlivnit funkci celého systému.Způsobuje také přepracování ostatních součástí, což vede k poruše v důsledku opotřebení.Pravidelné čištění a údržba zajišťuje funkčnost systému po celou dobu jeho životnosti.

Vysoký výkon

Špinavá spirála kondenzátoru je hlavní příčinou poruch tepelného čerpadla.Může způsobit problémy s výkonem;opravy mohou být nákladné a časově náročné.Čistá kondenzátorová cívka zlepšuje funkci celého systému.

Faktory, které ovlivňují účinnost kondenzátoru tepelného čerpadla

Kolísání Teploty - Zvýšení teplotních změn chladničky a páry zvyšuje rychlost procesu výměny tepla.

Materiál - Jak již bylo zmíněno, pro výrobu kondenzátorových cívek se používají různé materiály.Každý z nich má jiné vlastnosti přenosu tepla.Měď má dobrou tepelnou vodivost.Tato vlastnost je důležitá, protože umožňuje malé kondenzátory.

Kondenzátor Medium - Toto je médium, které umožňuje plynný až kapalný proces chladničky.Dvě hlavní kondenzační média použitelná v tepelných čerpadlech jsou vzduch a voda.Voda je nejúčinnějším médiem pro kondenzátory tepelného čerpadla.

Kontakt - Během procesu výměny tepla jsou součásti kondenzátoru v kontaktu se vzduchem nebo vodním médiem.Čím více kontaktů, tím vyšší je kapacita kondenzátoru.

Co způsobuje vysoký tlak kondenzátoru?

Existují různé problémy, které mohou bránit správné funkci kondenzátoru.Nejčastějším problémem jsou nečistoty a ucpání cívky.Tento problém byste měli neprodleně řešit, protože může vést k poškození dalších součástí tepelného čerpadla.Některé způsoby, jak tomu můžete předejít a opravit, jsou za prvé tím, že zajistíte správnou údržbu čištěním nahromaděných nečistot a výměnou poškozených cívek.Také si můžete zajistit pravidelné čištění kondenzátoru tepelného čerpadla odborníkem na tepelná čerpadla

Jsou kondenzátory tepelného čerpadla opravitelné?

Když kondenzátor tepelného čerpadla nefunguje správně, objevují se známky jako vyšší účty za energii, přehřívání, netěsnosti a selhání ventilátoru.Na většinu těchto problémů existují rychlá řešení;některé jsou však nákladnější a časově náročnější.Při provádění jakýchkoli oprav kondenzátoru tepelného čerpadla jsou nutné rozsáhlé dovednosti, a proto se ujistěte, že byste si měli najmout odborníka, pokud tyto dovednosti nemáte.Některé problémy s kondenzátorem, které vyžadují opravu nebo výměnu, jsou:

● Podivné zvuky během funkce

● Zvýšená spotřeba energie

● Nedostatečné chlazení a topení

● Životnost prodloužená na 10 let

Kam mám umístit kondenzátor tepelného čerpadla?

Ujistěte se, že je kondenzátor tepelného čerpadla správně umístěn, aby byla umožněna účinná cirkulace vzduchu a plynulý proces výměny tepla.Měli byste zohlednit různé parametry umístění;například venku je ideální umístění, protože je zde neomezený přísun vzduchu.Přesto odstraňte veškeré keře, listí, stromy atd., abyste zabránili ucpání.Ujistěte se, že je kondenzátor instalován mimo přímé sluneční světlo, aby nedošlo k poškození jeho součástí.

Jaká je životnost kondenzátoru tepelného čerpadla?

Existují různé faktory, které určují, zda kondenzátor tepelného čerpadla funguje po celou dobu své životnosti.Údržba je klíčová!Kromě toho mohou moderní značky tepelných čerpadel vydržet déle než ty starší.

Kondenzátor tepelného čerpadla vs. jednotka tepelného čerpadla

Mezi systémem tepelného čerpadla a komponentou kondenzátoru jsou klíčové rozdíly.Tepelné čerpadlo funguje jako celá jednotka, přičemž kondenzátor je nedílnou součástí jeho funkce.Systém tepelného čerpadla je nákladově efektivnější a energeticky účinnější;Nákup části kondenzátoru samostatně může být méně efektivní.Pro správnou funkci systému tepelného čerpadla je však nutná výměna starých nebo nefunkčních kondenzátorů.

Tepelné čerpadlo je dražší než kondenzátor;z dlouhodobého hlediska se vám však vrátí počáteční náklady, protože ušetříte na účtech za energii.Oba vyžadují správnou údržbu a pravidelné čištění pro delší životnost.To znamená, že jednotka tepelného čerpadla, o kterou je řádně pečováno, vám vydrží až 20 let, zatímco kondenzátor asi o 5 let méně.Životnost tepelného čerpadla a kondenzátoru závisí také na tom, jak často je používáte.Technologický pokrok umožnil účinnější, kompaktnější a ekologičtější komponenty tepelného čerpadla.

Závěr

Hlavní úlohou kondenzátoru tepelného čerpadla je proces přenosu tepla.Všechny typy kondenzátorů se skládají ze stejných součástí, ale na trhu jsou různé modely.Při výběru kondenzátoru byste měli vzít v úvahu velikost a umístění vašeho domova.Pro jakoukoli výměnu nebo opravu je důležité vyhledat odborníka, protože jeho součásti jsou složité.

Správná údržba a čištění jsou skvělým způsobem, jak zlepšit funkci kondenzátoru tepelného čerpadla a zlepšit kvalitu vzduchu ve vašem domě.SPRSUN nabízí kondenzátory tepelného čerpadla nejvyšší kvality.Kontaktujte nás ještě dnes pro rychlou nabídku.


Related Heat Pump Articles

 • Rozdíl mezi spirálou výparníku a spirálou kondenzátoru

  2023-12-01

  Cívky kondenzátoru a výparníku jsou obvykle spojeny s velkoobchodními tepelnými čerpadly.V zásadě jsou všechny AC s chladivy vybaveny výparníkovými a kondenzátorovými spirálami, které jim umožňují provádět chlazení a vytápění podle potřeby.Cívka výparníku zachycuje teplo přítomné ve vzduchu v místnosti a přenáší jej Přečtěte si více
 • Kompletní průvodce: Náklady na tepelné čerpadlo zdroje vzduchu

  2022-01-07

  Tepelná čerpadla se překvapivě stala „nezbytným“ spotřebičem pro svou schopnost nabídnout pohodlný a spolehlivý zdroj energie pro každého, kdo chce ohřát své bazény nebo zůstat v teple uvnitř.Pokud chcete investovat do topné nebo chladicí jednotky, tepelná čerpadla jsou bezesporu vhodnou variantou pro vaše potřeby Přečtěte si více
 • Nejlepší výrobci vzduchových tepelných čerpadel roku 2022

  2021-10-30

  Vzduchová tepelná čerpadla jsou vysoce účinným a obnovitelným řešením vytápění pro mnoho majitelů nemovitostí.Tato hodnotná zařízení pomáhají šetřit peníze na účtech za energii, mají nízkou uhlíkovou stopu, mají vysoký sezónní koeficient výkonu (SCOP), lze je využít k vytápění a chlazení, mají nízkou hlavní Přečtěte si více
 • Pro splnění požadavků projektu China North „Coal to Electric“ společnost Sprsun

  2016-08-19

  Severovýchodní region v posledních letech generuje příliš mnoho energie, což vážně přispělo ke smogu, upozornilo prohlášení Národní energetické správy (NEA). NEA naléhala na region, aby zrušil nebo odložil projekty výroby elektřiny z uhlí se společnou kapacitou přes 7,5 milionu kilowattů.Regiony s mírou plýtvání energií vyšší než 20 procent by měly zastavit nové projekty. K nahrazení uhelných kotlů byly zvoleny tepelná čerpadla, elektrické kotle,11druhy způsobů vytápění. Přečtěte si více

Recommended Heat Pump Products

Air Source Monoblock Heat Pumps forHot Water/House Heatin

Guangzhou SPRSUN New Energy Technology Development Co., Ltd.

Profesionální výrobce tepelných čerpadel od roku 1999
No.15 Tangxi Road, Yinsha lndustrial Park, Xintang, Zengcheng , Guangzhou, Guangdong, China, 511338

Kontaktujte SPRSUN. Podpora 7/24. Odpovíme vám co nejdříve!

Tel: 0086-20-82181867
Phone: 0086-18933985692 
WhatsApp: 0086-18933985692